Alke, Björn – basist, pianist, jazzpedagog

AlkeBjorn ChristerLandergren
Foto: Christer Landergren

(15 april 1938 – 31 oktober 2000)

Hans sjungande, gungande baskomp och fantasifulla, melodiska solon med stråke hördes i många grupper och han vann genom turnéer och skivin­spelningar ryktbarhet även utanför Sverige. 1965 var han etta bland basisterna i OJs nordiska favoritomröstning.

Björn Alke föddes i Sundsvall och började studera violin vid nio års ålder. I tonåren medverkade han somsom basist och pianist i olika orkestrar i hemstaden. 1960 kom han till Stockholm för att studera soloviolin vid Kungliga Musikhögskolan.

Som basist blev han snabbt känd i Stockholms jazzkretsar och avbröt 1964 studierna för att ägna sig åt jazzmu­si­k på heltid. Han spelade i grupper ledda av bland andra Eje Thelin, Staffan Abeleen, Lars Sjö­sten och Lars Gullin, med vilken han spelade i 15 år.

Ofta var han också också ackompanjatör till gästande amerikanska solister som Dexter Gordon, Kenny Dorham, Johnny Griffin, Lucky Thompson, Ben Webster med flera. Under 1960-talet skrev han också musik till ett par svenska långfilmer.

1973 bildade Björn Alke en kvartett som året därpå fick göra en turné och skiva för Rikskon­ser­ter. Han var gift med sångerskan Lulu Engdahl, och hon medverkade på hans andra skiva ’Fine and Mellow’, gjord för EMI 1976, och de fortsatte sedan att framträda till­sammans.

Sedan Björn i början av 1980-talet utbildat sig till jazzpedagog vid Kungliga Musikhögskolan bodde de några år i Piteå, där de un­der­visade vid Framnäs Folkhögskola och Musik­högskolan i Piteå. Under många år var han också verksam som privatlärare.

Paret Alke gjorde turnéer och gav konser­ter tillsammans och Björn medverkade även i en rad andra grupper. Under åttiotalet började han framträda som pianist, både solo och som ackompanjatör till Lulu, bland annat på skivan ’Jazz i Sverige ’89’, som gjordes sedan Rikskonserter utsett henne till det årets jazzartist. 1991 gjorde Björn Alke en instrumental kvartett­skiva, ’Forever Lulu’, där han själv spelar piano och Palle Danielsson är basist.

1994 medverkade han som basist på albumet ’Late Date’ där han och de öv­riga kvarvarande medlemmarna av Lars Gullins sista grupp (Bernt Rosengren saxo­fon, Lars Sjösten piano, Fredrik Norén trummor) spe­lar Gullins kompositioner. På grund av sviktande hälsa framträdde han under senare delen av 1990-talet endast vi ett fåtal tillfällen.

Artiklar:

Gillar att spela starkt, Björn Alke, OJ juli/augusti 1973

CD:

Late Date – A tribute to Lars Gullin (Mirrors)