Flodqvist, Putte – trumpetare och orkesterledare

19 april 1914 – 14 mars 2002

FlodqvistPutte

Karl Gunnar Flodqvist, som han egentligen hette, var född i Stockholm. Han tog tidigt pianolektioner och började som 18-åring studera trumpet för Thore Ehrling.

Han spelade ”på rutin” (som lärling utan betalning) i Macce Bergs orkester på Hästskobaren 1935 och från 1940 hördes han med Miff Görling som ”solist med en kraftig, eggande stil och stor fantasi” enligt OJ, när han presenterades i serien Svenskt Stjärnalbum.

Han spelade i diverse orkestrar innan han i slutet av femtiotalet startade ett eget storband som spelade på Berns och blev något av en nystart för storbandsmusiken i Sverige. Så småningom omvandlades bandet till veteranorkestern Storbanditerna, där många av de musiker som varit verksamma i Stockholms dansorkestrar på trettio- och fyrtiotalen medverkade.

Från sextiotalet ledde Flodqvist sitt Pocket Band, en oktett som höll swingmusikens fana högt.

Artiklar:
Svenskt Stjärnalbum, OJ 1/1943