Alvesta, Alingsås: Kalenderfel

Obs

Rättelse till kalendariet i OJ:

Under Alingsås står:

9/3 Jerry Bergonzi
23/3 Marilyn Mazur
13/4 Jesper Zeuthen

Dessa tre konserter hör hemma i programmet för Alvesta Jazz & Blues!

Däremot kan Alingsåsarna se fram mot Jonas Holgersson Trio den 8/4.