Tävlingsresultat från Youh Jazz Festival!

yjf2013

Under Youth Jazz Festival 2013 hölls ett antal tävlingar – här är pristagarna:

Storband yngre :
1.    Uppsala Musikskolas storband.
2.    Västerås UBB.
3.    Hultsfred/Oskarshamns ungdomsstorband.

Storband äldre :
1.    AYJO, Norrbotten
2.    DUBB, Dalarna
3.    LUST, Västernorrland.

Solist storband yngre:
Linnea Jonsson, Västerås, trumpet.

Solist storband äldre :
Daniel Kylin, Södra Latins storband.

Bästa trombonsektion
:

BrewHouse BB.

Bästa trumpetsektion :

Tinnitus, Västerås.

Småbandstävling :

1.    Lasses Lakejer, Göteborg
2.    Toneheim FHS, Norge
3.    Sahsa Marko.

Bästa solist:
Oskar Stenmark, trumpet.


Spelglädje:
Johan Tengholm

Jazzkurspriser från Svensk Jazz:
Oskar Johansson Werre, Uppsala
Hannes Falk, Uppsala