45,7 miljoner till landets musikarrangörer

Text: Patrik Sandberg Foto: Patrik Sandberg

45,7 miljoner till landets musikarrangörer

Ett varierat utbud av hög kvalitet i hela landet har varit ambitionen när Kulturrådet fördelat drygt 45,7 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till 207 musikarrangörer och aktörer som bedriver andra främjande insatser. Ljusdal, Gnesta, Hylte och Sunne är exempel på orter med arrangörer som beviljats stöd.

Antalet ansökningar har fortsätter  öka. Till årets omgång sökte hela 392 aktörer, att jämföra med 349 i fjol. Bland beviljade bidrag finns både små och stora aktörer. Bidragsbeloppen till arrangörer varierar mellan 20 000–1 680 000 kronor.

– Många arrangörer befinner sig fortfarande i en post-pandemisk situation. Detta i kombination med inflation, högre räntor och ökade kostnader generellt för både arrangörerna och hos publiken påverkar programläggning, ekonomi och verksamheten i stort negativt säger Jakob Eknor, handläggare på Kulturrådet.

Till året bidragsomgång var antalet nya sökanden högt. Av 138 aktörer som inte sökte förra omgången får nu 22 stöd. Fyra exempel är Röda kvarn i Ljusdal, Vår lokal i Gnesta, Festivalen Into the woods i Hylte och Lumen project, med verksamhet i Malmö, Stockholm och Sunne.

Av de som beviljas stöd är 12 procent hemmahörande i Skåne län, 13 procent i Stockholms län, 14 procent i Västra Götalands län, 14 procent i de fyra nordligaste länen och 47 procent i övriga landet.

– Det finns dock ett antal regioner med påfallande få arrangörer inom bidraget. Framför allt Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Gotland, Norrbotten och Örebro, säger Jakob Eknor.

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer har som mål att stärka den nationella infrastrukturen av ett varierat musikutbud av hög kvalitet och möjliggöra för musiker att vara verksamma nationellt. Kulturrådet har i bedömningen lagt stor vikt vid konstnärlig kvalitet, musikalisk mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning, ekonomiska förutsättningar, ersättningsnivåer till musiker samt lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet.

Här listan på samtliga beviljade bidrag: https://www.kulturradet.se/bidragsinformation/beviljade-bidrag/verksamheter-som-fatt-bidrag/?grantId=faed149d-51a7-4977-88ae-717140a7d7a5&name=Verksamhetsbidrag+till+musikarrang%C3%B6rer+2024&category=Musik&date=2023-10-04+00:00

Annonser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterat

Annonser