Ännu ett stort jazzpris?

Borås Stad planerar att tillsammans med Västra Götalandsregionen instifta ett nytt pris – Borås Jazz Piano Award. Om det hela blir av är priset en hyllning till pianisten Åke Johansson. Prissumman planeras bli hela 300 000 kronor. Priset ska delas ut vartannat år till en jazzpianist som är verksam i Sverige.