ANDERS JORMIN/KARIN NELSON/JONAS SIMONSON Songs In Meantone

  AndersJorminKarinNelsonJonasSimonson

ANDERS JORMIN/KARIN NELSON/JONAS SIMONSON
Songs In Meantone

Crane Halling – M – Feu – Törnsäter/Bingsjöpolskan – Vägen är öde – Air – Magnificat – Vater unser im himmelreich.

Footprint Records FRCD 055/Naxos/tid 51 min

Jonas Simonson flj, Karin Nelson org, Anders Jormin b.
Insp Göteborg 18-20 februari 2009.

Betyg 3: •••

Basisten Anders Jormin rör sig hemtamt men på samma gång nyfiket i en mängd olika sammanhang. Alltid fylld av djup inlevelse och medveten närvaro i det musikaliska nuet.

Musiken på den aktuella cdskivan speglar just det förhållandet. Ett möte mellan olika traditioner och olika musikformer. Följden av detta säregna möte leder till att känselspröten strävar åt olika håll. Mot de gamla koralformerna, mot den klassiska nordiska folkmusiken och den nutida jazzmusiken i alla dess former. Resultatet är häpnadsväckande intressant.

Inspelningen är utförd i Örgryte nya kyrka och i det trånga utrymme där organisten annars huserar helt solo. Gemensamt för de tre är att de är verksamma inom olika discipliner vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Möjligen är det just där som tanken runnit upp att göra en gemensam undersökning av de olika områdena.

Jonas Simonson har som bekant medverkat i grupper som Groupa och Den Fule. Karin Nelson har på sin omfattande meritlista förutom mycket annat en utbildning vid Sweelinckkonservatoriet i Amsterdam. Förra året disputerade hon på avhandlingen Improvisation och pedagogy through Heinrich Scheidemanns magnificat settings.
Och Anders Jormin är väl mest känd för sina fina insatser till jazzmusikens fromma. Som synes representanter för tre olika världar. Något som på intet sätt hindrat musiken att bli något annat en utomordentligt attraktiv. Avlyssning snarast rekommenderas.

Leif Wigh