Annonsera

OrkesterJournalen är Sveriges enda renodlade jazztidning. Vi har en upplaga på strax över 2000 ex. Vi vet att våra läsares intressen sträcker sig långt utanför jazzens domäner och in på andra kulturella områden. Genom att annonsera i OJ når du en kulturintresserad grupp människor. Är du intresserad av att annonsera i OJ? Ta kontakt med Arild Wahl som är ansvarig för annonsering i både tidning och på hemsida.

Prisuppgifter för annonsering (både web och print) samt OrkesterJournalens utgivningsdatum 2018 hittar du i det här pdf-dokumentet.