Årets Jazzkanna går till Lindha Kallerdahl

lindhakallerdahl

Svenska Jazzriksförbundet delar varje år ut ett pris som uppmärksammar nydanande insatser inom inom svenskt jazzliv. Priset heter Jazzkannan och går i år till Lindha Kallerdahl. 

SJR motiverar sitt val så här:

Lindha Kallerdahl är en frontgestalt av stor betydelse för svensk jazz. Hennes nyskapande uttryck och arbete, i en lång rad ensembler och sammanhang, är både viktigt och värdefullt för många.

Hon använder sitt röstinstrument på ett medvetet, kreativt och ofta ofta utmanande sätt. Hennes musik är spännande och utforskande, hon går oavbrutet nya vägar i sin kommunikation.

Hennes genrebeteckning ”Annat” talar om mer reflektion, om djupare känslor. Och känns gör det mycket när Lindha Kallerdahl uttrycker sig, ibland i tysta känslor, ibland med smärta eller smek; alltid som ett möte, krypande som en gåva av kärlek och med nya visioner in i lyssnaren.

Utmärkelsen kommer att delas ut under förbundets årsstämma Jazzriksdagen i Nynäshamn den 7 maj.