Årets Lars Gullin-pris går till Stefan Forssén

stefanforssen

Årets Lars Gullin-pris tilldelas pianisten och kompositören Stefan Forssén, Göteborg.

Juryns motivering:

Med jazzen som utgångspunkt har Stefan Forssén rört sig mellan skiftande musikaliska världar. Han är en gränsöverskridande musikalisk världsmedborgare som, likt Lars Gullin, är medveten om sina nordiska rötter. Med stark integritet, personligt uttryck och en lekfull, sprudlande fantasi har han skapat musik för barnkammare, operahus, kyrkor, jazzklubbar och teatrar.

I tre decennier har han lett sin jazzgrupp Änglaspel och samarbetat med Göteborgs Kammarkör. Något som ledde till minnesvärda konserter tillsammans med Lars Gullin och hans musik under dennes sista år på 70-talet.

Stefan Forssén visar, inte minst genom sina egna visor, hur han värnar textens musikaliska betydelse. Så har han också tonsatt lyrik av såväl Pablo Neruda som Lennart Hellsing.

Om Lars Gullin-priset

Detta ärofulla pris som gemensamt har instiftats av Gotlands kommun, Länsstyrelsen i Gotlands län, tidskriften Orkester Journalen (OJ) samt Lars Gullin Sällskapet (LGS). Pristagaren ska enligt reglerna verka i Lars Gullins anda. Med det menas inte att Gullins musik måste spelas av pristagaren, utan han eller hon ska vara en lysande improvisatör och en originell kompositör.

Priset innefattar kyrkokonsert i Sanda första söndagen i juli, en statyett från Gotlands kommun, blommor från LGS, konsert med storbandet (Gotlandsmusiken), ett resestipendium från Länsstyrelsen i Gotlands län på 10.000 kronor – en harmonisk och manifesterande enhet.

Förslag till det aktuella årets pristagare lämnas till OJ i början av året. Detta ligger sedan till grund för det beslut som fattas av LGS:s styrelse. I april-maj meddelar OJ vem som blir årets Gullin-pristagare.

Tidigare pristagare:

1997 Lars Sjösten
1998 Peter Gullin
1999 Gunnar Bergsten
2000 Jan Allan
2001 Seppo Paakunainen
2002 Gunnel Mauritzson
2003 Nils Lindberg
2004 Bernt Rosengren
2005 Georg Riedel
2006 Fredrik Norén
2007 Gunnar Eriksson
2008 Lennart Åberg
2009 Rune Gustafsson
2010 Bengt Hallberg
2011 Bosse Broberg