Årets Louis Armstrongstipendiater utsedda

Föreningen Klassisk Jazz utser varje år sedan 1971 förtjänta stipendiater inom den äldre jazzens domäner.

Ett stipendium delas ut till en ung, lovande musiker, ett till någon som gjort mycket för den klassiska jazzen och som kan – men inte behöver – vara musiker, och ett slutligen till en framstående veteran inom den klassiska jazzen.

Det första stipendiet har i år tilldelats den unge, begåvade multiinstrumentalisten Leo Lindberg. Med kapellmästaren vid pianot segrade Leo Lindbergs Trio en i årets Jazztävling.

Andrastipendiet har tilldelats pianisten, orkesterledaren, radiokåsören och skribenten Lasse Mattsson, som i många år burit den klassiska jazzens baner högt.

Dessutom delas för första gången stipendiet ut postumt till den nyligen bortgångne sopransaxofonisten Rune Pettersson, vars talang under många år berikade den svenska jazzscenen.

I stipendiekommittén ingick Ulf Dreber, Bo Jarwander, Bo Scherman och PeO Österholm.

Stipendierna delas ut på Restaurang Louis i Söderhallarna vid Medborgarplatsen i Stockholm söndagen den 14 november i samband med att föreningen firar minnet av Storyvilles stängning. Firandet börjar med brassbandsparad från Björns Trädgård kl. 13:30 och fortsätter med konsert inne på Restaurang Louis fram till ca kl. 17:00.