En afton att minnas

Magnus Broo/Mathias Landaeus/Johnny Åman/Cornelia Nilsson Mejeriet, Lund, 5 oktober 2016. Diskret äntrar de fyra musikanterna scenen och mjukstartar medelst en modal slinga, i vilken Magnus Broo lägger sig, likt Miles, långt ner i registret. Kompet ger honom en varsam uppbackning och hela inledningen präglas av en ytterst lågmäld stämning. Men det skall bli andra bullar.… Read More En afton att minnas

Värme, sväng och idel gamla bekanta

Jan Lundgren Stardust, Lund, 9 september 2016 Experimentell musikalisk förnyelse är inget den icke helt purunga publiken i klubben Stardust tvunget känner för; i stället verkar det som om man föredrar sina gamla kära bekanta. Ingen tycks tröttna på att somliga artister har besökt klubben otaliga gånger, i detta fall vid cirka 40 tillfällen sammanlagt.… Read More Värme, sväng och idel gamla bekanta

Rik upplevelse av Garstedts musik

Mejeriet, Lund, 30 mars 2016. Mathias Landaeus pi, Joakim Milder ts, Fredrik Ljungkvist ss, Filip Augustson b, Fredrik Rundqvist dr, spelar musik komponerad av Anders Garstedt. Ett gäng namnkunniga musiker framför alster från begåvade kompositören Anders Garstedts penna. Huruvida detta kan rubriceras som jazzmusik är dock tveksamt. Vad beträffar, rytmik, harmonier, melodislingor ligger det långt… Read More Rik upplevelse av Garstedts musik