SWEJS-profilen Ingmar Matsgård avliden

Ingmar Matsgård, Stockholm, har avlidit i en ålder av 91 år och efterlämnar hustrun Elisabeth och sönerna Peder, Jonas och Eric med familjer. Ingmar fick ett långt och innehållsrikt liv, växte upp i en företagarfamilj och blev företagare själv inom många skilda branscher. Undertecknade känner honom dock genom hans verksamhet de sista åren som tillskyndare… Read More SWEJS-profilen Ingmar Matsgård avliden