Basisten till Ingrid Strömdahl

Riksförbundet Svensk Jazz pris Basisten ”för personer som gjort jazzen stora tjänster, inte nödvändigtvis genom att spela utan genom organisatoriskt eller annat arbete främjat jazzens utveckling och utbredning”går i år till Ingrid Strömdahl. 

Utmärkelsen kommer att delas ut under förbundets årsstämma Jazzriksdagen i Malmö den 20 april.

Motiveringen: ”För en lång gärning med pennan i hand för jazzens bästa med en aldrig sinande nyfikenhet och en ständig upptäckarglädje tilldelas Ingrid Strömdahl Riksförbundet Svensk Jazz utmärkelse Basisten.”