Bengt Hallberg – Jazzpianisten och jazzläraren

Intressant är att Stockholms jazzfestival omfattar ett så omväxlande och rikt program där framförallt musik från vårt geografiska område fick stor plats. Ävenså att några föreläsningar om det svenska jazzfenomenet gavs utrymme. Som exempelvis Erik Kjellbergs insiktsfulla beskrivning av Bengt Hallberg.

Vid en konsert i Berwaldhallen med en stor svensk jazzorkester framträdde kompositören, teoretikern George Russel som dirigent. Han ställde då en fråga till publiken. Vet ni hur stor musikant Bengt Hallberg egentligen är? Känner ni till hur uppmärksammad han är i amerikanska jazzkretsar?

Han förväntade sig inget svar. Men ville ändå uppmärksamma Bengt Hallberg som installerat sig vid flygeln. Och nu är det drygt ett år sedan Bengt Hallberg gick ur tiden. Av och till hamnade han i medieskugga trots att han skrev fin musik, och mycket musik för en rad olika genrer.

Erik Kjellberg hade utfört ett flödesschema över Bengt Hallbergs olika verksamhet som kompositör av musik till långfilmer och tv-program. Allt ifrån filmen om Madicken till symfoniska verk av ytterst seriöst slag.

Kjellberg hade verkligen inventerat Hallbergs musikaliska leverne och lyckats filtrera fram en rad väsentligheter. Han hade delat upp Hallbergs verksamhetsområden där pedagogik, komponerande och musicerande självklart återfanns på listan. Med bistånd av inspelad musik från 1940-talet fram till de senaste årens inspelade aktiviter fördjupades inblicken i Bengt Hallbergs totala verksamhet.

Bengt Hallbergs jazzpianistiska utvecklingsprocess granskades också. Då med återblickar till den inspiration han fick under 1940-talet från Teddy Wilsons klaviaturteknik och Art Tatums harmonik via Tristanoskolans svala elegans. Fram då till den stil som skulle bli hans helt egen.

Även de populärmusikaliska inslagen granskade och diskuterades där tiden med Swe-Danes och annat fick plats på bildskärmen. Även den särskilda musikaliska humor som utvecklades hos Bengt fick sig en granskning där en fin duo-inspelning med Arne Domnérus exemplifierade denna del.

Förhoppningsvis kommer någon intresserad producent att återutge inspelningar och kanske skulle någon insiktsfull person kunna fördjupa sig i Hallbergs totala verksamhet och åstadkomma en bok värdig denne mästare.

Leif Wigh

Bengt Hallberg – Jazzpianisten och jazzläraren
Bio Tellus Stockholms jazzfestival tisdagen 14 oktober.
Föreläsning av Erik Kjellberg.