Bert levins stiftelse delar ut 2015 års stipendier

Jazzälskaren och mecenaten Bert Levin donerade tre miljoner kr till en stiftelse som under 10 år skulle dela ut stipendier till förtjänta jazzmusiker i Sverige. Stipendiets syfte är främst att möjliggöra för de belönade att realisera nya musikaliska projekt.

Stiftelsens stipendium på 75 000 kronor vardera går i år till:

  • Ulf Adåker – trumpet, komposition
  • Håkan Broström – saxofon
  • Per ”Texas” Johansson – saxofon, klarinett
  • Fredrik Lindborg – saxofon
  • Isabella Lundgren – sång
  • Martin Sjöstedt – bas, piano, komposition

Därutöver har Fredrik Noréns Stockholm Jazz Orchestra belönats med ett speciellt stipendium på 80 000 kr

Under de senaste 10 åren har alltså över tre miljoner kronor delats ut av Bert Levins stiftelse till 40 musiker. 2015 är det tionde och sista året som stiftelsen delar ut stipendier, allt enligt grundarens intentioner.

Bert Levin hade ett mycket framgångsrikt förflutet som företagsledare och inom politiken. Han medverkade i statens stöd till Föreningen Sveriges Jazzmusikers etablering av Jazzklubb Fasching 1975 och ledde stiftelsens arbete fram till sin död 2014.

Kontakta gärna priskommitténs ordförande, Bengt Strokirk ( bengt@hammar-strokirk.se, 0705-97 16 34) för ytterligare information och kommentarer.

 Fotnot: Mer om Bert Levin i OJ #5 2014 under ”In memoriam”