Bobo Stenson Trio

BoboTrio

Stockholm Jazz Festival 2012 öppnades med en konsert med Bobo Stenson Trio, och samtidigt fick Stenson motta ett stipendium från Bert Levins fond för sin långa men inte minst innovativa jazzgärning

Som av en händelse var det även release av trions nya CD, Indicium – fyra år sedan förra utgåvan Cantado – och det bjöds givetvis på mycket material ifrån denna. Bl.a en ytterst koncentrerad och återhållen version av Wolf Biermanns välkända Uppmuntran som i Stensons version närmast fick sakrala proportioner samt några klassiska stycken av Bach och Carl Nielsen i personliga tolkningar

Bobofarpris

Men även om den finstämda lyriska sidan av trions skapande fick stor plats så sträcktes de improvisatoriska frihetsgraderna ut rejält i andra delar av jazzspektrat, som i en kraftfull dynamisk läsning ur en av George Russells orkestersviter Event samt en mycket lekfull transkribering av en Ornette Coleman komposition där Jon Fält gavs möjlighet att visa upp sin bredd och anarkistiska kompetens.

BoboAnders

 Även eget material spelades som Anders Jormins poetiska December och en ny festivalkomposition av Stenson Alice, ett stycke i skiftande stämningslägen som en positionsangivelse för gruppens nuläge.

AndersJormin

 Det som slår mig under spelningen är att Stenson hela tiden förmår hålla helheten närvarande och aldrig förfaller till dekonstruktion som exempelvis Keith Jarrett ibland gör. Stenson inventerar omsorgsfullt och kärleksfullt – likt en gammaldags urmakare – de melodiska komponenterna och ibland sänder ut dem på remiss till de övriga för kommentar eller bearbetning.

Jon

  Resultatet är ett gediget hantverk med många kvalitativa lager som aldrig blir riktigt fulländat eller komplett. Det finns alltid mer att göra / skapa…och tur är väl det.

Text: Ulf Thelander
Foto: Heiko Purnhagen

Stockholm Jazz – Fasching den 1 oktober 2012.
Bobo Stenson p, Anders Jormin b, Jon Fält dr,