FaghenCurt OJ

Fahgén, Curt ”Kurre Knasis” – gitarrist, trumpetare

6 november 1919 – 19 oktober 1979

FaghenCurt OJ

Curt Fahgén föddes i Stockholm som Curt Johansson men tog sig så småningom sin farfars namn Fahgén. För musikervännerna var och förblev han ”Kurre Knasis”, ett namn som han tidigt fick därför att han så ofta använde sig av ordet knasig.

Han började sin musikaliska bana med att spela trumpet i skolorkestern men i mitten av 1930-talet fängslades han av Olle Sahlins gitarrspel, köpte en gitarr och tog lektioner för denne. Efter en tid började han ströspela med olika amatörband och hösten 1938 fick han sitt första fasta engagemang med orkestern Vagabonds på Fersenska Terrassen och Avalon i Stockholm.

Efter något år i militär beredskapstjänst spelade han sommaren 1941 med Charles Redland och senare samma år med bland andra Reinhold Svensson på dansrestaurangen Blue Heaven i norra Kungstornet på Kungsgatan i Stockholm.

Han hade nu börjat öva på trumpeten igen och sommaren 1942 fick han jobb som trumpetare med Gösta Jonssons rytmiska Revy. 1943-46 medverkade han i Seymour Österwalls orkester på Nalen, där han efterträdde Sven Stiberg som gitarrist, men gjorde sig mest känd för sitt trumpetspel. Senare spelade han bland annat med Arthur Österwalls band och med Walter Larsson på Bal Palais 1947-48.

1950-talet upptogs huvudsakligen av turnéer med en orkester som ömsom leddes av Faghén, ömsom av Miff Görling. Därefter turnerade han också med Scala-Revyn och med trumpetaren Arne Lamberth innan han slutade som yrkesmusiker och blev vaktmästare hos STIM.

Artiklar:

Svenskt stjärnalbum, OJ 3/1944

Annonser
Annonser