ForsSven

Fors, Sven – trumslagare, orkesterledare och artistförmedlare

18 december 1910 – 5 maj 1964

ForsSven

Sven Fors var född i Stockholm, lärde sej spela i tonåren och fick sitt första professionella engagemang som 18-åring. I början av 1930-talet spelade han i Jack Harris orkester på Grand Hotel i Stockholm, och han hade engagemang hos flera andra, däribland Charles Redland, och han turnerade i Sverige med Rosita Serrano och Peter Kreuder innan han så småningom startade sitt eget band.

Tidigt engagerade han sig fackligt och blev ledamot av Musikerförbundets styrelse samt föreståndare för dess musikbyrå.

Sven Fors orkester var flera säsonger fast engagerad under vintersäsongerna på Grand Hôtel samt Operakällaren och Hasselbacken i Stockholm. Till och från innehöll den flera av tidens kända jazzmusiker. Inte sällan spelade Sven Arefeldt piano i Sven Fors orkester, särskilt under det tidiga 1940-talet då den under långa perioder var begränsad till en trio, som utförde städad dansmusik på Grand Hotel Royal för festklädd publik.

Sommartid spelade Fors på olika badorter, bland annat på Societetsrestaurangen i Varberg, där pianisten Charlie Norman på midsommarafton 1937 gjorde professionell debut i hans orkester.

1943 slutade Fors som heltidsmusiker för att bli föreståndare för stockholmsavdelningen av den inom statens allmänna arbetsförmedling nyinrättade artist- och musikförmedlingen. Därefter ledde han en internationell artistförmedling i Köpenhamn, där han också avled.

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54731) [1]=> int(54746) [2]=> int(54329) [3]=> int(54707) [4]=> int(54639) [5]=> int(54382) [6]=> int(54735) [7]=> int(51323) [8]=> int(54715) [9]=> int(54541) [10]=> int(50803) [11]=> int(54566) }