HedinGosta

Hedén, Gösta ”Trappan” – trumslagare

30 december 1905 – 5 augusti 1967


HedinGosta

Han var en tekniskt kunnig, mångsidig och rytmsäker trumslagare och en av 1930- och 40-talens mest kända svenska dansmusiker.

Gösta Hedén (egentligen Knut Gustaf Hedén) föddes i Strängnäs och där inledde han sin musikaliska bana som trumslagare i I 10:s musikkår. Efter tre år gick han över till I 4 i Linköping där han stannade lika länge. Under den tiden spelade han också trumpet, men trummorna var hela tiden hans huvudinstrument.

Redan i Strängnäs i början av 1920-talet började han spela dansmusik och intresset för jazz vaknade på allvar i Linköping under påverkan av bland andra Leon Liljeqvist och ett par turnébesök av Paramountorkestern. 1928, när Frank Vernon kom till Linköping och spelade restaurangmusik, fick Hedén spela med orkestern på danskvällarna. När Vernon återvände till Stockholm och nattklubben Monaco tog han med sig Hedén, som då slutade som regementsmusiker.

Samarbetet med Vernon räckte till våren 1931 då han reste på turné med Folke Andersson och Sven Olof Sandberg. 1932-33 spelade han på Phönix Bar och på hösten 1933 började han hos Håkan von Eichwald på Kaos, sedermera Fenix-Kronprinsen. Orkestern övertogs redan efter några månader av Arne Hülphers och Hedén blev kvar där till 1940. Då gick han över till Thore Ehrlings orkester för ett engagemang som varade fram till våren 1946.

Hedén var också flitigt verksam som studiomusiker, och 1944 valdes han in i tidningen Estrads tävlingsorkester. Under 1940-talet kunde man även se honom i nio svenska långfilmer som trumslagare i olika orkestrar. Bland engagemang som följde efter åren med Ehrling kan nämnas Knäppupporkestern, Ove Rönns orkester och Chinavarietén. När Hedén sommaren 1955 spelade med Sune Waldimirs orkester i Helsingfors fick han känning av sin sviktande hälsa och bestämde sig för att sluta som yrkesmusiker. Sitt sista årtionde arbetade han vid Idrottsstyrelsen och som vaktmästare på Tekniska Muséet i Stockholm.

Artiklar:
Svenskt Stjärnalbum, OJ 3/1938

CD:
Thore Ehring, Jazz Highlights 1939-55 (Dragon)
Thore Ehrling, Swedish Swing, 1945-47 (Ancha)

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54541) [1]=> int(50803) [2]=> int(54707) [3]=> int(51323) [4]=> int(54746) [5]=> int(54329) [6]=> int(54382) [7]=> int(54566) [8]=> int(54639) [9]=> int(54735) [10]=> int(54715) [11]=> int(54731) }