Henning-Jan

Henning (Carlsson), Jan – tenorsaxofonist med mera

26 september 1942 -24 augusti 1965

Henning-Jan

Jan Henning (Carlsson) utbildade sig till militärmusiker vid I 5s musikkår i Östersund, där han så småningom blev musikfurir. Han lärde sig spela klarinett, flöjt, piano och bas, men det var som tenorsaxofonist han framstod som något av ett underbarn – en framtoning som höll i sig även med tilltagande ålder.

Han fick framträda som gästsolist på Nalen, och 1955 medverkade han 13 år gammal på en skivinspelning i Stockholm med pianisten Rolf Larssons orkester (som vid detta tillfälle i övrigt mest bestod av musiker ur Arne Domnérus Nalen-band). 1958 spelade han in en egen EP med Rune Öfwerman vid pianot.

Mest framträdde han dock med lokala band i och omkring hemstaden Östersund, inklusive pianisten Ingvar Johanssons kvintett. 1962 medverkade han i ett nummer på en lokalt producerad och utgiven EP, ”Storsjöyran”, med Johansson.

På 1960-talet jobbade han bland annat på herrekiperingsavdelningen vid varuhuset Domus i Östersund innan han flyttade till Stockholm, där han spelade i Arne Bills orkester innan han avled bara knappt 23 år gammal.

Annonser
Annonser