HolmStig

Holm, Stig – pianist

29 januari 1911 – 5 september 1999


HolmStig

Stig Holm är mest känd som den ene av två ”dubbelpianister” (hans medspelare var Arvid Sundin) som genom åren skickligt spelade massor av underhållningsmusik, bland annat i Lennart Hylands morgonprogram i TV. Han var också en av den svenska jazzens veteraner från 1930-talet.

Stig Holm var född i Färentuna och växte upp i Stockholm. Tidigt började han ta pianolektioner, och han kom i tonåren att intressera sig för modern dansmusik, särskilt sedan han hört skivor med Louis Armstrong, Red Nichols och andra. Efter studentexamen fanns det planer på att han skulle utbilda sig till tandläkare, men musiken tog överhanden och 1933 blev han professionell med engagemang som solopianist, revymusikant, i dansorkestrar och som ackompanjatör till populära schlagersångare. Han spelade hos bland andra Charles Redland och Albert Vernon innan han 1937 fick anställning i Håkan von Eichwalds orkester.

Vid den här tiden framstod Holm som den främste jazzpianisten i Sverige; han medverkade på inspelningar med Sonora Swing Swingers och han deltog i den stora offentliga jam session OJ arrangerade hösten 1937. När Thore Ehrling bildade sin orkester hösten därpå var Holm den självskrivne pianisten. Han stannade till våren 1951, och under dessa år framträdde han flitigt i radio, inte bara med Ehrling utan som solist med ”Populärt på piano” och i otaliga andra sammanhang. Han medverkade också i massor av skivinspelningar och hade själv kontrakt med Husbondens Röst, där han fungerade som schlagerackompanjatör och ledde sin egen underhållningsensemble, The Rhythm Masters. Han var dessutom pedagog, svarade för olika notutgåvor, gjorde filmmusik, med mera.

En musiker, som tidigt beundrade Stig Holm, var den fyra år yngre pianisten Arvid Sundin. Det blev så, att Stig Holm och Arvid Sundin år 1943 började spela dubbelpiano, något som de fortsatte med i decennier. På 1980-talet blev de ett populärt inslag i Lennart Hylands morgonsända TV-program från Göteborg.

Stig Holm blev producent på radion sedan han slutat hos Ehrling, men han slutade aldrig att framträda som musikant. Utmärkande för honom var hans mångsidighet och förmåga att vara till städes i de mest skiftande musikaliska sammanhang. Liksom de flesta i sin generation var han långt ifrån någon renodlad jazzmusiker.

Monografi:
Bo Westin: Stig Holm, Sveriges meste pianist, Publikationer från jazzavdelningen Svenskt Visarkiv nr 6, 1989

 

Annonser
Annonser
array(14) { [0]=> int(54715) [1]=> int(54878) [2]=> int(54541) [3]=> int(50803) [4]=> int(54787) [5]=> int(54735) [6]=> int(54790) [7]=> int(54880) [8]=> int(54707) [9]=> int(54382) [10]=> int(51323) [11]=> int(54639) [12]=> int(54566) [13]=> int(54731) }