JantheSven

Janthe, Sven – pianist, arrangör, kompositör

30 december 1911 – 10 november 2006


JantheSven

Sven Janthe var pianisten som flydde livet som dansmusiker i huvudstaden för att vara lärare och kantor i landsorten, men han upprätthöll kontakten med jazzen så att säga på distans.

Janthe, född i Karlstad, var en av den svenska jazzens pionjärer. Han spelade i början av 1930-talet i Stockholm i bland andra Albert Vernons orkester, där också Thore Ehrling ingick.  Han framträdde också som ”dubbelpianist” med Arne Hülphers.

Janthe var en av få dansmusiker i sin generation som tagit studenten och skaffat högre musikalisk skolning i form av bland annat organistexamen. Han ansågs vara en stor jazzbegåvning men återvände 1934 till Värmland för att bilda familj och arbeta som folkskollärare. Senare bodde han på andra håll i landet där han var verksam som kantor, lärare och blev så småningom skolledare i Grödinge och Uttran i Sörmland.

Sven Janthe höll ändå kontakt med jazzen: 1937 spelade han in ett par 78-varvare för skivbolaget Sonora, framträdde då och då i radio, och skrev kompositioner och arrangemang, bland annat ”Kansas Jump”, som  Thore Ehrlings orkester spelade in på skiva och ”Queen Street Blues”, som spelades in av Gösta Törner (bägge 1944).  1946 segrade han med sin egen ”Starlight Symphonie” i en arrangörstävling utlyst av Nordiska Musikförlaget.

Janthe gav även ut arrangemang för piano och en serie om fyra ”Evergreen-album” för sång och piano. Han komponerade även musik mer av karaktären underhållningsmusik, inspelad både av egna ensembler och till exempel Kungl Hovkapellet. I flera perioder fram till 1950-talet skrev han i OJ eller Estrad om jazzen i radio. En hörselskada förde med sig att han från slutet av 1950-talet blev mindre musikaliskt verksam. Vid sin död var han sedan länge bosatt i Södertälje.

Annonser
Annonser