JohanssonIngvar

Johansson, Ingvar – pianist, orkesterledare

24 december 1929 – 11 november 1997

JohanssonIngvar

Ingvar Johansson var under många år en centralgestalt inom jazzen i Jämtland i allmänhet och Östersund i synnerhet. Han var född i Mattmar i Åre kommun och flyttade i sena tonåren till Östersund där han började arbeta som brandman.

Han bildade även ett eget band, från början en kvartett med trumpetaren Sven Hjelm, senare utökad till kvintett, som spelade på lokala dansställen som Runeborg på Frösön, och som även framträdde utanför länet och som uppmärksammades och prisades bland annat vid den Norrländska Jazzfestivalen i Kramfors, där Johansson och hans tenorsaxofonist Jan Henning (Carlsson) 1959 bägge tilldelades priser som bästa solister.

1957 var Ingvar Johansson en av initiativtagarna till föreningen Jazz i Jemtland, som ännu mer än 50 år senare är det organisatoriska navet för jazzen i Östersund, där Ingvar Johansson så småningom avancerade till chef för brandkåren.

Vid sidan av denna yrkesverksamhet var ”Brand-Ingvar” flitig som pianist och städslades bland annat som ackompanjatör åt gästspelande solister. Han lär ha tackat nej till ett erbjudande från tenorsaxofonisten Carl-Henrik Norin på 1950-talet att ingå i dennes Nalen-band i Stockholm.

Ingvar Johansson var tidig med att spela folkmusikaliskt färgad jazz (eller jazzfärgad folkmusik) i form av polskor av Lapp-Nils och annan jämtländsk spelmansmusik: det gör han till exempel på ett par lokalt producerade skivor från 1962 och 1975 – två av hans få framträdanden på grammofon; ett tredje är medverkan på en norsk LP 1976 med dragspelaren Asmund Björken.

Hans musikaliska verksamhet sträckte sig nämligen också över till Norge, där han under några år ingick i det band som leddes i Trondheim av Björken och som bland annat framträdde vid jazzfestivalen i Molde. För många litet yngre musiker som växte upp i Östersund blev Ingvar Johansson en mentor, vän och inspirationskälla, exempelvis basisten Sture Nordin, pianisten Lars Sjösten och saxofonisten Lars Hörnfeldt.

1976 drabbades Ingvar Johansson av en tragisk oycka i samband med sjösättning av några båtar, då en wire slet av hans högerhand. Något år senare började han spela trombon men framträdde ibland även på piano trots de begränsningar handikappet medförde.

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54735) [1]=> int(54541) [2]=> int(50803) [3]=> int(54715) [4]=> int(54790) [5]=> int(54707) [6]=> int(54639) [7]=> int(54382) [8]=> int(54566) [9]=> int(51323) [10]=> int(54731) [11]=> int(54787) }