Johnson-Gunnar-m-Getz1

Johnson, Gunnar – basist, orkesterledare

19 december 1924 – 30 mars 2004

Johnson-Gunnar-m-Getz1
Basisten Gunnar Johnson, här med Stan Getz

”Gunnar Johnson betraktas som den främsta svenska kompbasisten med en osviklig jämnhet i spelet, som kännetecknas av en fyllig, bärig ton och en strängt logisk stämföring”, kan man läsa i Jazzboken (Forum, 1956).

Han var född i Göteborg där han i tonå­ren började spela i olika grupper paral­lellt med att han arbetade på mu­sik­affär fram till 1946. Hans mer än tio år äldre bror Folke (1914-75) gjorde sig känd som trombonist och spelade bland annat med Seymour Österwalls orkester på Nalen i Stockholm 1938-39.

I samband med värnpliktstjänst i Stock­holm spelade Gunnar Johnson med bland andra Thore Swaneruds trio och Carl-Henrik Norins orkes­ter och fick snabbt rykte om sig att vara en lysande basist; 1948 valdes han in i Expressens Elitorkester.

Hösten 1949 återvände han till Göteborg, där han åter arbetade i affär samtidigt som han spelade i Kenneth Fagerlunds lilla band som även innehöll Bengt Hallberg, och som turnerade med Stan Getz och Lee Konitz i Sverige 1951.

Gunnar Johnson som så småningom drev en cykelaffär vid sidan av spelandet, bildade våren 1955 egen orkester, som spelade på Vauxhall och framträdde i folk­parkerna med Sonya Hedenbratt; från 1956 medverkade Jan Jo­hans­­son på piano och Erik Norström på te­norsax , och bägge komponerade och arrangerade flitigt för grup­pen. Gunnar Johnsons kvintett blev en av de följande årens främsta svenska jazzgrupper, gjor­de flera skivor och turnerade i Sverige och Norge med Stan Getz.

John­son själv reste till Stock­holm för att medverka på många skivinspelningar, exempelvis med Clifford Brown och Art Farmer 1953, Tony Scott 1957, Getz 1958, och han hörs på Gyl­lene Skivan-belönade plat­tor med Bengt Hallberg 1957, Åke Persson med Benny Bailey och Joe Harris 1959 och Jan Johansson 1960 och 1961. Efter att ha upplöst kvintetten 1959 spela­de Johnson en tid med Swe-Danes, blev för­säljare i skivbranschen och bosatte sig i Stock­holm.

Under senare år spe­lade han bl a i Ekerö Royal Jazz, i Hep Cats och då och då i nya, tillfälliga upplagor av den gamla kvintetten.

Artiklar:

På omslaget, OJ 5/1954

Jazzbas Johnson, intervjuporträtt OJ 12/1993

cd i urval:

Gunnar Johnson Quintet 1957-59 (Dragon)

Svensk Jazzhistoria volymerna 6-8 (Caprice)

Annonser
Annonser
array(11) { [0]=> int(50803) [1]=> int(54968) [2]=> int(54880) [3]=> int(55149) [4]=> int(54731) [5]=> int(51323) [6]=> int(54790) [7]=> int(54787) [8]=> int(54382) [9]=> int(54735) [10]=> int(54566) }