KjellOweOrk

Kjell, Owe -trumslagare, orkesterledare

23 mars 1922 – 13 november 1966

KjellOweOrk
Våren 1941 vid tävlingen på Rigoletto: Stående från vänster Nils-Eric Lengmar, Owe Kjell, Folke Eklund, Rolf Ericson, Bengt Elmberg Sittande från vänster Hans Sjöstedt, Jimmy Nyström, Arne Domnérus, Hasse Theselius, Lennart Tingström, Börje Dahlin

Owe Kjell föddes i Stockholm och i slutet av 1930-talet och början av 1940-talet ledde han en amatörorkester som bland sina medlemmar räknade blivande storheter som Arne Domnérus, Rolf Ericson, Anders Swärd och Simon Brehm.

I början hade orkestern den då vanliga besättningen trumpet, saxtrio och fyra komp. 1941 deltog man i en amatörtävling på biografen Rigoletto, som ordnades av OJ i samarbete med Ri-teatrarna och Idrottsbladet. Orkestern hade då vuxit och bestod av två trumpeter, trombon, fyra saxar och fyra komp. Orkestern vann tävlingen och Arne Domnérus fick pris som bästa solist.

Owe Kjell arbetade samtidigt på varuhuset NK i Stockholm men hans orkester kunde vid den här tiden närmast betraktas som semiprofessionell. Man framträdde i radion, spelade på olika dansställen i och omkring Stockholm och vikarierade flera gånger på Gröna Lund när Seymour Österwalls orkester var på turné.

Orkesterns storhetstid upphörde 1943 då Owe Kjell inkallades till militärtjänst och flera av dem som spelat med honom fick jobb i etablerade orkestrar och blev yrkesmusiker.

Kjell fortsatte att spela på amatörnivå, flyttade först till Jönköping och tjänstgjorde sedan vid folkparkerna i Västerås och Eskilstuna. Vid sin bortgång var han intendent och föreståndare för folkparken i Skövde.

Artiklar:

Owe Kjells orkester, del 1, OJ 12/1985

Owe Kjells orkester, del 2, OJ 1/1986

Annonser
Annonser