VonKonow HR

von Konow, Albrekt ”Abbe” – trumslagare, skribent

VonKonow HR
Foto Kalle Wetterlund

(14 augusti 1931 – 2 augusti 1998)

Som trumslagare tillhörde han pionjärerna inom den så kallade New Orleans-revival som uppstod på 1940-talet och som i Sverige fick ett starkt fäste bland unga musiker i Stockholm.

”Abbe” föddes i Stockholm och var, efter en fil kand-examen, verksam som amanuens vid socialförvaltningen. Hans liv präglades dock starkt av hans allt överskuggande intresse för jazz. Redan som 18-åring spelade han in skivor med klarinettisten Bunta Horns Jazzband, och han fortsatte under åren att medverka i en lång rad orkestrar, däribland Black Bottom Stompers, vars ledare han var från mitten av femtiotalet, samt Storyville Creepers. (Några av hans tidiga inspelningar inleder den nedan nämnda dubbel-cd:n med musik från 1949-94.)

Så småningom kom han dock att bredda sin jazzmusikaliska smak. Kring 1970 bildade han Albrekts Swing Band, som enligt vad han sade spelade ”mustig swing med bebopkrydda”. Som kvintett och stundom sextett, spelade bandet flitigt på Stampen i Stockholm och sommartid på Mosebacketerrassens utedansbana.

Många namnkunniga solister ur olika generationer medverkade under åren i Albrekts Swingband, som tidvis drevs som studiecirkel och vars musik mest byggde på improviserade solon med välkänd jazzrepertoar som underlag.

”Abbe” var också verksam som jazzskribent, framförallt i OJ där han började medarbeta som skivrecensent 1965. Hans initierade, inspirerande och välformulerade artiklar gjorde honom mycket uppskattad hos läsekretsen. Han gjorde dessutom radioprogram, skrev artiklar i Nationalencyklopedin och andra uppslagsverk, i tidskrifter och dagspress och albumtexter till många lp och cd. Han var också medlem i Gruppen för Svensk Jazzhistoria från starten 1977.

CD:

Albrekts Swingband 1949-1994, dubbel-cd, (Flash Music)

Albrekts Swingband 1994-1997 (Flash Music)

Annonser
Annonser