LundwallSune

Lundvall, Sune – orkesterledare, basist, saxofonist och klarinettist

23 juni 1901-6 februari 1964

LundwallSune

Sune Lundvall tillhörde de svenska jazzpionjärerna på 1920-talet och var en av de första i vårt land att spela kontrabas inom den moderna dansmusiken.

Han var född i Karlsborg i Västergötland, där hans far var musikdirektör vid militärmusiken. Efter en tid som musikelev där med klarinett som huvudistrument, fortsatte han som 14-åring att studera vid Musikaliska Akademien i Stockholm samtidigt som han spelade i Svea Livgardes musikkår. Sitt första professionella engagemang ”i det civila” fick han 1924 i Gustaf Egerstams orkester på Riche, där han var med om att introducera ”saxtrion”, det vill säga den sektion med tre saxofoner som senare blev vanlig inom jazz och stobandsmusik.

Han fortsatte som tenorsaxofonist på Grand Hotel i engelske violinisten Dick De Pauws orkester, med vilken han gjorde sina första skivinspelningar 1926, och därefter i den legendariska Paramount-Orkestern. När den 1928 besökte London för att göra inspelningar för skivmärket Columbia, höll blåsbasen (tuban) allt mer på att ersättas av strängbas i dans- och populärmusik, och Lundvall, som tidigare hade bedrivit klassiska studier på detta instrument under sex terminer vid Musikaliska Akademien, övergick efter hemkomsten till att mest spela kontrabas, en nymodighet som han introducerade på nattklubben Sphinx.

1930 ledde Sune Lundvall sin egen ”Palais Orchestra” på Grand Hotel i Stockholm med bland andra trumpetaren Gösta Törner, pianisten Sven Arefeldt och tenorsaxofonisten Zilas Görling. Senare spelade han i dussinet år, med egna orkestrar och med kontrabas som huvudinstrument, på Bal Palais och Björknäspaviljongen. Han ledde också sommarorkestrar på restaurang Långedrag i Göteborg under flera år i slutet av 1930-talet. Under krigsåren spelade hans orkester på Bal Palais tidvis under musikalisk ledning av Charles Redland.  Efter ett engagemang på Sveahof 1944 och en tid som medlem av olika turnerande orkestrar, avklingade Lundvalls musikaliska verksamhet till följd av sjukdom.

Artikel:
Sune Lundvall 50 år, intervju i göteborgstidningen Aftonposten, 22 juni 1951.

CD
Två nummer med Egerstams Orkester och två med Paramount Orkestern i Svensk Jazzhistoria vol 1; två nummer med egen orkester i Svensk Jazzhistoria vol 3, ett nummer med egen orkester i Svensk Jazzhistoria vol 4 (samtliga Caprice)

Annonser
Annonser