Netz-Bjorn-1962

Netz, Björn – tenorsaxofonist, flöjtist med mera

14 oktober 1938- 22 april 2010

Netz-Bjorn-1962
Björn Netz 1962

Björn Netz tillhörde de unga jazzmusiker som kring 1960 träffades på ungdomsgården Sunside på Malmskillnadsgatan i Stockholm, där föreståndaren Arthur Österwall samlade många av dem till ett storband som fick namnet Sunsiders.

Netz föddes och växte upp i Bromma som på den tiden var tradjazzens högborg i Sverige. Men han hade andra musikaliska preferenser och tillsammans med vännen Christer Boustedt (också från Bromma) tog han saxlektioner på Borgarskolan för ledendariske Sam Jacobsson. Samtidigt som han gjorde lumpen spelade han ett tag med bland andra Eje Thelin i ett band som leddes av trumslagaren Joe Harris.

Sedan han muckat ingick han snart illsammans med några andra från Sunsiders i pianisten Staffan Abeleens kvintett, där kornettisten Lars Färnlöf var en tongivande solist och kompositör. Samtidigt som Abeleens grupp blev alltmer uppmärksammad och anlitad, studerade Netz vid Stockholms högskola där han tog en fil kand-examen i bland annat psykologi, och snart anställdes som docent.

Han arbetade även som psykolog på Beckomberga mentalsjukhus och så småningom som forskare åt militärpsykologiska institutet där han särskilt ägnade uppmärksamhet åt den då nya syntetiska drogen LSD. Detta anknöt bland annat till samtida amerikansk forskning, vilket Netz 12 oktober 1967 beskrev i en artikel i DN ”Om LSD och Cannabis”, där han talade om en forskning som inte enbart uppmärksammat ”den slående skärpningen och förskjutningen av sinnesintrycken under LSD-påverkan, utan också sökt se hur upplevelsen kan göras fruktbar för en människas själsliga utveckling. Dit hör kreativitetsforskningen, som undersöker i vad mån den skapande och intellektuella kapaciteten och förmågan till problemlösning stimuleras av LSD.”

I detta forskningsarbete fick Netz legal tillgång till LSD och utförde experimentstudier inte bara på sig själv utan också på vänner (inklusive flera jazzmusiker, som senare berättat om detta). För Netz egen del innebar detta att han från en lysande forskarbana (han var medförfattare till skolmaterial om narkotika och framträdde som expert i televisionen och andra medier), själv föll offer för drogernas skadeverkningar och kom att tillbringa en stor del av sitt liv i fängelse.

Det gjorde också att hans verksamhet som musiker succesivt fasades ut och i stort sett upphörde vid mitten av 1970-talet. Därefter gjorde han bara enstaka, tillfälliga framträdanden.

Artiklar:
Psykolog på tenor, Estrad 9/1961

CD:
Staffan Abeleen, Lars Färnlöf, Quintets 1961–66 (Dragon)

Annonser
Annonser