NilssonGosta

Nilsson, Gösta – trumpetare, flygelhornist, kornettist

9 mars 1932 – 2 februari 1976

NilssonGosta

I OJ april 1956 skrevs om det musikaliska ”uppswing” som på senare tid förmärkts hos Malte Johnsons orkester på Lisebergs Rotunda i Göteborg, en kvalitetshöjning som bland annat tillskrivs unge  Gösta Nilsson. ”Denne hetsigt coole trumpetare är en av de svenska toppbegåvningar som just nu kan räknas på handens fingrar.”

Han var född i Stockholm men växe upp i Hudiksvall och inledde sin musikerbana som volontär inom militärmusiken i Umeå 1947-50.  Han var därefter anställd som militärmusiker vid A6 i Jönköping,  där han samtidigt medverkade i Conny Richs dansorkester. 1954 flyttade han till Göteborg där han fram till 1956 spelade i Malte Johnsson Orkester på Liseberg.

Därefter kom han till Stockholm där han ingick i Thore Ehrlings Orkester fram till dess upplösning 1957, och 1958-59 spelade han i  Leif Kronlunds och Hacke Björkstens orkestrar. Med sin skicklighet och mångsidighet blev han också flitigt anlitad som studiomusiker, bland annat som solist och sektionsmusiker i Harry Arnolds Radioband  från 1958 fram till dess upplösning 1965. 1959-63 var han engagerad på Nalen  i Carl-Henrik Norins Orkester.

Från 1963 och fram till sin död var han huvudsakligen verksam i popjazzbandet Telstars, som han startade och ledde tillsammans med sin gode vän altsaxofonisten och klarinettisten Rolf Bäckman, som han lärt känna redan under tiden i Göteborg.

Telstars kom att vara en av landets populäraste dansorkestrar under många år. Namnet lånades från den sommaren 1962 uppskjutna amerikanska kommunikationssatelliten Telstar, som bland annat möjliggjorde  överföring av televisionsbilder  mellan USA och Europa. Bäckman och Nilsson kallade sin musikstil” för ”jazz-pop”.

Telstars blev husband i TV-programmet  ”Drop in” och framträdde även som förband till The Beatles på deras Sverige-turné 1963. Orkestern, som under åren innehöll åtskilliga kända musiker (inklusive organisten/pianisten Kjelll Öhman), och samarbetade med sångartister som Jerry Williams, Björn Skifs, Östen Warnerbring och många andra, existerade i olika upplagor fram till 1979.

Artiklar:
Trodde jag var född till trumpetare… Estrad 1/1962

CD:

The Telstars playing pop-jazz featuring Boris 1963-69 (Riverside)

Annonser
Annonser