Oscarsson-Ivve

Oscarsson, Ivve – trumslagare

3 april 1939 – 4 april 1982

Oscarsson-Ivve

Ivve Oscarsson var en inspirerande och särpräglad personlighet och musiker. Under 1960-talet tillhörde han de främsta förkämparna för bättre sociala villkor åt jazzmusiken och dess utövare, en strävan som så småningom bl a ledde fram till att Stockholms jazzmusiker 1975 fick sin egen klubblokal, Fasching.

Nils Ivan Oscarsson föddes och växte upp i Stockholm, fick fiollektioner som barn och började i tonåren utbilda sig till rörmokare innan trumspelet bleb hans huvudsakliga sysselsättning. Han var en av många sedermera framstående unga jazzmusiker som höll till på ungdomsgården Sunside och spelade i Arthur Österwalls stora band ”Sunsiders”.

Redan 1959 blev han också medlem i Gugge Hedrenius orkester På 1960-talet ingick han också i trumpetaren Bengt Ernryds uppmärksammade kvartett och spelade med de flesta av Stockholms jazzmusiker i olika, mer eller mindre tillfälligt sammansatta kombinationer – på skiva kan han höras med exempelvis saxofonisten Börje Fredriksson och trumpetaren Idrees Sulieman.

Under 1960-talets sista år spelade Ivve med saxofonisten Ulf Anderssons kvartett och senare, på 1970-talet med pianisterna Jan Wallgren och Lasse Werner i deras grupper samt i diverse teatermusikaliska sammanhang med Bengt Ernryd – inklusive den trio (med Ivar Lindell på kontrabas) som spelade in musiken till den populära TV-serien ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Några år i början av 1970-talet var han också med i Gugge Hedrenius Big Blues Band. Därefter framträdde han mest med saxofonisten Christer Boustedts grupp och sin egen kvintett/kvartett Igloe.

Vid sidan av engagemanget för Fasching var han även vice ordförande i Svenska Jazzriksförbundet (SJR) och ordförande i Svenska Musikerförbundets frilanssektion, avd. 1. Under 1970-talet intresserade sig Ivve Oscarsson allt mer för pedagogik kring jazz och musikalisk improvisation.

Han lät utbilda sig vid Birkagårdens folkhögskolas musiklinje och var pionjär som jazzmusikerelev vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Själv ledde han studiecirklar och arrangerade från 1978 sommarkurser på Marholmens kursgård söder om Norrtälje, det senare tillsammans med basisten Ivar Lindell som han också samarbetade nära med i en lång rad jazzgrupper under årens lopp. En av dessa var Ivves egen kvintett Igloe som bland annat gjorde jazzkonserter för barn, där Ivve på sitt underhållande sätt och sin breda stockholmsdialekt redogjorde för jazzens historia med interfolierade musikillustrationer.

Ivve Oscarsson var vänsterhänt och spelade på ett trumset som var ”spegelvänt”. Med sitt tekniskt drivna, flexibla och lyhörda spel blev han många stockholmsmusikers favorittrumslagare, och han fann sig lätt tillrätta i högst skiftande musikaliska sammanhang och stilar. Inte bara i sitt musicerande utan också som personlighet var han pådrivande och entusiasmerande, till nytta och glädje för både medmusiker, publik och alla som var hans elever vid olika kurser.

Annonser
Annonser
array(12) { [0]=> int(54382) [1]=> int(54731) [2]=> int(50803) [3]=> int(54715) [4]=> int(51323) [5]=> int(54707) [6]=> int(54566) [7]=> int(54735) [8]=> int(54790) [9]=> int(54639) [10]=> int(54787) [11]=> int(54541) }