Sjoholm-Sven

Sjöholm, Sven – trumpetare, orkesterledare

9 september 1914 – 20 februari 2001

Sjoholm-Sven

Som trumpetare spelade han i ett litet ettrig, utpräglat rytmisk stil vars främsta förebild var Roy Eldridge. 1942-60 ledde han en orkester i Göteborg som via framför allt radio gjorde sig känd och uppskattad i hela Sverige

Sven Sjöholm föddes i Leksand och redan i unga år provade han på dragspel, trummor och saxofon under överinseende av sin far, som var musiker och ledde egen dansorkester. När Sven i tonåren fick höra Paramount Orkestern med trumpetaren Gösta ”Smyget” Redlig, bestämde han sig för att trumpet också skulle bli hans huvudinstrument.

Via bland annat Rialto-orkestern i Ludvika kom han 1936 till Wauxhall i Göteborg, där Malte Johnson då bildade en orkester. Turnerande stockholmsmusiker, bland andra Charles Redland och Thore Jederby, hade hört och träffat Sjöholm under sina turneer i Dalarna och rekommenderade honom till Johnson. Denne for till Ludvika för att lyssna och erbjöd Sjöholm jobb direkt.

1939 flyttade han över till en annan göteborgsorkester, Åke Fagerlunds, och 1942 bildade han Sven Sjöholms orkester, som från 1942 hade fast engagemang på Wauxhall under vintersäsongerna. Den bestod av trumpet, saxofonsektion och komp. Sjöholm själv dubblerade på saxofon ibland och gjorde på så sätt den sektionen större.

I augusti 1946 beskrevs Sjöholm i OJ som ”en av de få landsortsmusiker, som gjort sig kända utanför sitt verksamhetsområde”; han hade då haft sommarengagemang med sin orkester på Björknäspaviljongen i Nacka och Bal Palais i Stockholm. ”På båda dessa ställen har han hunnit göra sig mycket populär, varför man har anledning att förmoda, att han nästa år återfinnes i Stockholm.”

Sjöholm återkom sommartid till Björknäs och Bal Palais under de sex följande åren men fortsatte huvudsakligen att verka i Göteborg. 1951 flyttade bandet från Wauxhall till Kungsgillet där det blev kvar till 1960.

Redan 1954 hade Sjöholm och hans band spelat på Svenska Amerika-Liniens fartyg, som gick till New York, och efter sejouren på ”Gillet” blev det flera spelningar till havs. Att Sjöholm var baserad i Göteborg under alla år innebar, att hans orkester inte gjorde några skivor – skivbolagen och studiorna fanns ju i Stockholm. Det som finns bevarat av bandet är enstaka inspelningar från de radiosändningar som gjordes.

I många år arbetade Sjöholm som pianotekniker men återkom som orkesterledare på Hotell Scandinavia från slutet av 1970-talet till våren 1986. Efter detta spelade han endast vid några få tillfällen.

Artiklar:

Svenskt stjärnalbum, OJ augusti 1946

Sven Sjöholms orkester på CD:

1 spår i Svensk Jazzhistoria, vol 5, och 2 spår i vol 7 (Caprice)

Annonser
Annonser