Theselius, Hasse – altsaxofonist

13 juli 1919–26 november 1981

Hasse Theselius mellan sina orkesterkamrater i Owe Kjells orkester, Arne Domnérus och Rolf Ericson, cirka 1941.

Hasse Theselius framträdde sällan eller aldrig som improviserande solist, men han hade ändå stor betydelse som instrumentalist och ledare av saxofonsektionen, inte minst i Lulle Ellbojs ungdomliga storband på 1940-talet.

Hans Theselius, född i Stockholm, var tre år äldre bror till Gösta och började redan i tonåren spela altsax och klarinett. Första engagemanget var med amatörorkestern Fair Play där också Gösta inledde sin musikerbana. 1940 kom han till Owe Kjells orkester, som vann OJs amatörorkestertävling i Stockholm våren 1941. Därefter hade han engagemang i Miff Görlings och Henry Mortons orkestrar. 1943 engagerades han till Lulle Ellbojs nybildade storband på Vinterpalatset där han spelade förstasax tills orkestern upplöstes våren 1947.  Arne Domnérus, som spelade med Hasse Theselius hos både Owe Kjell och Lulle Ellboj, har framhållit hans betydelse för saxofonsektionernas höga kvalitet och som inspirationskälla.

Fram till mitten av femtiotalet spelade Hasse Theselius med diverse orkestrar ledda av bland andra Simon Brehm. Därefter sysslade han endast sporadiskt med musik och koncentrerade sig i stället på sitt civila arbete som ingenjör i försäkringsbranschen.

Hasse Theselius på CD:
Lulle Ellboj’s Orchestra 1944-1946, Time for Jump (Dragon DRCD 342)

Annonser
Annonser