Tornblad-Gosta

Törnblad, Gösta ”Chicken” – trumpetare

19 december 1905 – 27 oktober 1984

Tornblad-Gosta

Gösta ”Chicken” Törnblad föddes och växte upp i Stockholm och fick sina första musikaliska lärospån i Sofias folkskolas gossorkester och Frälsningsarméns gosskår, först på kornett, sedan trumpet. I sena tonåren framträdde han med bland andra Sam Jakobsson, Nisse Lind och Axel (Acke) Sundin.

”Chicken” tillhörde de första svenskar som spelade improviserade jazzsolon. Han tänkte först bli kemist och praktiserade ett par år på ett laboratorium, men1925 avbröt han sina studier för att i stället bli professionell musiker.

Han hade engagemang med olika orkestrar på Nöjesfältet, Cecil och National innan han 1927 hamnade i Helge Lindbergs orkester på Savoy, dansrestaurang på Djurgården, där han gjorde sig känd som en god jazzsolist. Inspiration kom framförallt från amerikanske trumpetaren Red Nichols, vars skivor började ges ut i Europa, och litet senare från Bix Beiderbecke, Louis Armstrong och andra.

Under denna tid fick ”Chicken” sitt smeknamn: när han och musikervännerna samlades i hans hem sent på kvällarna för att på radion ratta in BBCs dansmusiksändningar från Londons restauranger, brukade han bjuda på kyckling. Några renodlade jazzskivor gjorde inte Lindbergs orkester, men ”Chickens” insatser på några av dess schlagerinspelningar tillhör de främsta tidiga svenska jazzsolona på skiva. Hos Lindberg stannade han i fyra år och fortsatte när ledarskapet för orkestern togs över av Gösta Jonsson.

”Chicken” ingick tidigt i Radiotjänsts tillfälligt sammansatta orkestrar och medverkade i otaliga radiosändningar, bland annat från Savoy med Lindbergs orkester. När Radiotjänst 1936 bildade en fast dans- och underhållningsorkester under ledning av Sune Waldimir, anställdes ”Chicken” från starten. Den ombildades senare till Radioorkestern, och där blev han kvar under resten av sitt yrkesverksamma liv.

I slutet av sitt liv var ”Chicken” en viktig kunskapskälla när Gruppen för Svensk Jazzhistoria fokuserade på den tidigaste svenska jazzen.

 

Artiklar om ”Chicken” Törnblad:

Svenskt Stjärnalbum, OJ december 1939

Intervju i texthäftet till Svensk Jazzhisotria vol 1 ”Varning för Jazz” (Caprice CAP 22037)

”Chicken” Törnblad på CD:

Svensk Jazzhistoria vol 1 (Caprice CAP 22037)

1 spår med Svenska Paramount-orkestern

1 spår med Helge Lindbegs orkester

1 spår med Savoy-orkestern

Annonser
Annonser