Vernon-George

Vernon, George – trombonist, sångare

6 september 1915 – 17 april 1987

Vernon-George

Han förekom flitigt på inspelningar under flera decennier och spelade allt från dixieland till modern storbandsjazz med åtskilliga storheter inom svens jazz, men han gjorde inga skivor i eget namn.

George Vernon föddes i England av belgiska föräldrar. Hans bröder Frank (violin) och Albert (saxofon och cello) hade kommit till Sverige från Belgien 1927. De ledde tillsammans och var för sig olika orkestrar som åren kring 1930 innehöll många unga musiker, som skulle göra sig kända inom svensk jazz. Några jazzmusiker var de knappast själva, men 1930 lockade de hit sin lillebror George, som kom att bli en av de första betydande jazzsolisterna på trombon i vårt land.

George trakterade både trumpet och violin innan trombonen blev hans huvudinstrument.

1932 började han i broder Franks orkester på Savoy i Stockholm och stannade där ett par år. Han for därefter på tre månaders turné till Sovjetunionen med Hanns Bingangs orkester och spelade sedan bland annat hos Charles Redland, Seymour Österwall och Arne Hülphers innan han 1940 kom till Thore Ehrlings orkester. Där gjorde han sig snart känd som en uttrycksfull solist, särskilt influerad av Jack Teagarden, vars rättframma sångstil också inspirerade George Vernons vokala insatser i Ehrlings band.

Han var med i Ehrlings orkester fram till 1952 och var dessutom flitig i studiosammanhang; han hörs bland annat i de små swing- och dixielandband som på fyrtiotalet gjorde skivor i Gösta Törners och Thore Jederbys namn. Under 1950-talet turnerade han med egna orkestrar samtidigt som han drev en glassfabrik. I slutet av decenniet var han med i Harry Arnolds Radioband, och så småningom blev han ombudsman vid Svenska Musikerförbundets Avd 1 i Stockholm.  Vernon fortsatte länge att spela i studior, teaterorkestrar och olika jazzgrupper, där hans musikaliska öppenhet, stilistiska bredd och stora säkerhet som notläsare och instrumentalist kom väl till pass.

Artiklar om George Vernon:
Svenskt stjärnalbum, OJ augusti 1937

Annonser
Annonser