Bollnäs blir Årets Jazzkommun 2013

Bollnas aretsjazzkommun

Ett stort och brett konsertutbud med hög kvalitet i regi av Bollnäs Jazz Club och en kommun som satsar på musik, främst för sina unga medborgare. Detta är skälet till att Riksförbundet Svensk Jazz har beslutat utse Bollnäs till Årets Jazzkommun 2013 – i hård konkurrens med andra kommuner.


Stadens världsberömde men alltför tidigt bortgångne son klarinettisten Åke Hasselgård har skäl att i sin himmel vara stolt över sin hembygd.

Utmärkelsen kommer att överlämnas av ordföranden i Svensk Jazz Bengt Säve-Söderbergh till ordföranden i Bollnäs Jazz Club Ewa Olofsson Lindblom och till kommunalrådet Marie Centerwall vid en jazzkonsert i Bollnäs den 22 januari 2013.