Bosse Ringholm frågar kulturministern om jazzen igen

I november förra året ställde riksdagsledamot Bosse Ringholm (S) en fråga till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) om vad hon gjort och vad hon tänkte göra för jazzens ställning i samhället. I den efterföljande interpellationsdebatten lovade hann att följa upp frågan under våren.

Nu har Bosse Ringholm skrivit en uppföljande interpellation och ställer tre frågor till kulturminstern:

– Vilka initiativ avser kulturministern att ta för att stödja och främja jazzens ställning i det svenska kultur- och musiklivet?
– Varför har kulturministern under den här mandatperioden inte presterat ett enda förslag för att stärka jazzens ställning?
– Är det kulturministerns avsikter att jazzen i första hand ska förlita sig på kommersiella krafter för sin fortsatta överlevnad och utveckling?

Hela interpellationen kan läsas på Riksdagens webbplats.

Ministern har ett par veckor på sig att fundera över detta – interpellationsdebatten är planerad till den 8 juni. OJ bevakar!