Bosse Ringholm frågar kulturministern om jazzens ställning

bosseringholm.jpg

Riksdagsledamot Bosse Ringholm (s) har ställt en fråga till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (m) för att få veta vilka initiativ hon har tagit och tänker ta för att ge ”jazzmusiken dess rättmätiga plats i kulturpolitiken”.

Ringholm tecknar bakgrunden med Kulturutredningens direktiv om att ”pröva hur de nuvarande kulturpolitiska prioriteringarna och strukturerna förhåller sig till dagens samhälle”.  Men av detta blev mest en diskussion om förvaltningsformer, enligt Ringholm. Han saknar analys och förslag om olika kulturformers ställning i kulturpolitiken.

 

Men Ringholm tycker inte det är för sent att ta itu med det som utredningen inte tog tag i.

  ”Jazzmusiken är numera erkänd i ord men inte i handling. Jazzmusiker får idag samma utbildning som musiker i andra seriösa musikarter. Det finns rikligt med möjligheter till utbildning och jazzlinjen är på högskolor och andra skolor ofta den mest populära. Men problemet är vad som händer sedan med alla dessa begåvade musiktalanger. Jazzen som konstform kan i likhet med symfonisk musik och opera inte utvecklas på rena marknadsvillkor. Den behöver också en aktiv kulturpolitik.”

Bosse Ringholm jämför jazzens ekonomiska situation med andra kulturformer.
  ”Det totala statliga anslaget direkt till jazzmusiken i hela Sverige för ett år motsvarar vad Stockholms Operan får för 10 dagars drift. Drygt 10 miljoner kr per år jämfört med 383 miljoner kr. En jazzmusiker med samma grundutbildning som de som spelar klassisk musik får ungefär en tredjedel av det gage som en klassisk musiker får. Jazzmusikerna tvingas genomföra repetitioner och andra förberedelser på sin fritid obetalt.”

Och han ser ett för de fria musikformerna oroande mönster:
  ”Kulturpolitiken har kommit att prioritera de konstformer som innebär offentliga anställningar. Fria musikformer som jazz har inte fått ett rimligt utrymme i kulturpolitiken.”

 Avslutningsvis får kulturministern Ringholms två frågor att fundera på:

”Kan kulturministern redovisa vilka initiativ hon tagit för att ge jazzmusiken en med andra musikformer likvärdig position?
Vilka ytterligare initiativ avser kulturministern ta för att ge jazzmusiken dess rättmätiga plats i kulturpolitiken?”

 Lena Adelsohn-Liljeroth har på sig till den 3 december att svara – OJ bevakar förstås! 

Den fullständiga texten till Bosse Ringholms interpellation kan läsas på Riksdagens webbplats.

 

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>