Sverige behöver fler musikarrangörer – inte färre!

Gemensamt uttalande från svenskt jazzliv 2019-04-24 Kulturrådets uppdrag att fördela bidrag till arrangerande musikföreningar inom musikområdet är starkt ifrågasatt från olika håll inom musiklivet. Just nu är vi många inom jazzvärlden som är upprörda. I årets fördelning blev 13 jazzföreningar helt utan anslag och hälften av jazzklubbarna fick sänkt stöd. Detta trots att Kulturrådet haft… Read More Sverige behöver fler musikarrangörer – inte färre!

Debatt: Kommentar till regeringens kulturbudget

I dagarna presenterades regeringens förslag på kulturbudget för de närmaste åren och återigen drabbas vi av frågan: Vilka tillåts att vara ”resurskrävande” i kulturlivets Sverige? Riksförbundet Svensk Jazz representerar 120 konsertföreningar. Tillsammans producerar de drygt 2000 konserter över hela landet. Vi representerar också några hundra jazzmusiker, som hankar sig fram professionellt. Under 70-talet bjöds jazzen… Read More Debatt: Kommentar till regeringens kulturbudget

Lås upp svenskt musikliv!

Efter ett initiativ från den klassiska musiken som menar att genren marginaliserats och befinner sig i kris har en debatt om konstmusiken initierats. Det är i huvudsak på Svenska Dagbladets kultursidor som den ägt rum. Riksförbundet Svensk Jazz ordförande Magnus Thuvesson och verksamhetsledare Karin Inde vill här kommentera debatten utifrån förbundets erfarenheter att driva kampanj för en specifik genre. … Read More Lås upp svenskt musikliv!

Kärvare för OJ – men tidskriftsstödet kvar

Det totala ekonomiska stödet till svenska kulturtidskrifter, däribland till Orkester Journalen, blir kvar på samma nivå som tidigare. Under 2015 fördelar Statens Kulturråd 19 miljoner kronor på 80 tidskrifter. För Orkester Journalens del sänks bidraget – och gör en mycket stram budget än stramare. Utgivningen är inte hotad på kort sikt. I december förra året… Read More Kärvare för OJ – men tidskriftsstödet kvar

OJ:s existens hotad!

Efter 80 år är Orkester Journalens existens nu hotad! I Alliansens budgetförslag som ska klubbas av riksdagen nu på torsdag ingår en slakt av stödet till de svenska kulturtidskrifterna, en sänkning från årets 19 miljoner kronor till en nivå på 4-5 miljoner. För OJ som förra året fick 325 000 kronor i stöd kan en… Read More OJ:s existens hotad!

Jazzföreningar kämpar för överlevnad – då kan man inte prioritera den politiska agendan!

Häromsistens bevistade jag en sammankomst i ABF-huset i Stockholm anordnad av ”Ett musikliv för alla” – en sammanslutning av 20 riksorganisationer inom det fria musiklivet. Det hela inleddes av Riksförbundet Svensk Jazz’ generalsekreterare Karin Inde och följdes av anföranden från Musikerförbundet m.fl. organisationer och avslutades med en paneldebatt med riksdagens kulturutskotts ledamöter vilka även utsattes… Read More Jazzföreningar kämpar för överlevnad – då kan man inte prioritera den politiska agendan!

Mats Gustafsson: kritikerna måste våga såga och våga hylla!

De flesta svenska tidningar och tidskrifter som ägnar sig åt att bedöma olika former för kulturyttringar sammanfattar kritiken i ett betyg: ett tärningskast mellan ett och sex eller kanske ett gammalt skolbetyg mellan ett och fem. Detta gäller knappast en Dramatenpremiär, Liljevalchs vårsalong eller en nyöversatt klassiker. Men för inspelad musik är betygssättningen snarare regel… Read More Mats Gustafsson: kritikerna måste våga såga och våga hylla!

Från bitar till block – går Jazzradion rätt väg?

Jazzradion har möblerat om, och serverar nu huvuddelen av veckans utbud i ett tretimmarsblock på sena söndagseftermiddagen. Skillnaden är tydlig mot den bild som Lasse Seger nedan tecknar upp av kortare program med en tydlig idé bakom. Har utvecklingen gått mot det bättre eller det sämre? Så här tycker OJ:s medarbetare Lasse Seger: