Ner med alla kulturgangsters!

Är de verbalt begåvade och utåtriktade jazzmusikerna ett minne blott? Är Statens Musikverk en stalinistisk skapelse? Läs och kommentera Mats Werners inlägg på OJ:s debattsida: Dagens Nyheter anordnar något de kallar Kulturdagen och puffar för arrangemanget med stora helsidesannonser och ett späckat dagsprogram. Men inte en blå ton! Inte en jazzmusiker så långt ögat kan… Read More Ner med alla kulturgangsters!

Manliga förtecken

Det finns all anledning att vara stolt över och känna vördnad inför jazztraditionen. Men när vi jazzmusiker hängivet vårdar TRADITIONEN, så måste vi vara medvetna om att vi vårdar ett uttryck och en musikform som i oerhört hög grad präglats av män och manligt tänkande. Jazzens historia, dess förgrundsgestalter, jargong, ”stories”, beteendemönster, allt detta har… Read More Manliga förtecken

Arrangörernas ekonomiska situation är (också) ohållbar

  Lina Nyberg startade i slutet av januari en debatt kring jazzmusikernas levnadsvillkor. Hon skapade en tydlig och stark bild av den enskilda musikerns orimliga ekonomiska förhållanden. Jag delar fullt ut Linas och övriga debattdeltagares uppfattning att situationen inte är acceptabel. Det är den inte heller för jazzens arrangörer.

Har OJ brist på perspektiv?

Jag har med stort intresse läst Orkester Journalen i över 50 år. Jazzen har inte utvecklats mycket under denna tid. Välutbildade yngre jazzmusiker spelar fortfarande en sorts 1960-tals “efterbop” och inget fel i det. Coltrane, som dog för över 40 år sedan, är fortfarande den främsta förebilden för unga musiker. Jag vill gärna citera Jan Garbarek… Read More Har OJ brist på perspektiv?