Cellisten Fred Katz har avlidit

 

Fred Katz, född 25 februari 1919, var kompositör, cellist och utbildare. Han hade klassisk skolning på cello och piano och började sin karriär i swingorkestrar.

På 1950-talet kompade Katz sångare som Lena Horne, Tony Bennett and Frankie Laine, och 1955 till 1958 var han medlem av Chico Hamilton Quintet. Han ägnade sig också åt fimmusik och klassisk musik.

Fred Katz var professor i kulturantropologi vid California State University med etnisk music som speicalitet.

Lysna på Fred Katz och hans 4-5-6- Trio i Perdido från 1958. 

Hör också sentida jazzcellisten Fred Lonberg-Holm hylla Fred Katz med My Funny Valentine från hans album A Valentine to Fred Katz: