DANIEL ÖGREN Laponia

DanielOgrenLaponia
Recenserad i OJ 1-12

DANIEL ÖGREN
Laponia

Vandringssång – Insight – The cowbell – Björkar – Njulla – Ett liv och minnena – Sorgetavla – Laponia

HOOBCD026/Border, tid 38 min

Daniel Ögren g clavioline org, Christopher Cantillo dr, Gunnar Åkerhielm p, Nils Berg bcl, Andreas Henningsson b.
Insp i Stockholm, 20 januari 2011.

   Betyg 3: •••

En märkvärdigare instrumentalmusik än den som görs av Oskar Schönning och Nils Berg är svår att finna. Bägge har en unik melodisk talang, en befriad inställning till konventioner och en utpräglad talang för stämningsmåleri.

Hos bägge är det skrivna viktigare än improvisationerna, tror jag man kan säga. Deras musik brukar karakteriseras som filmisk (men jag lovar härmed vid vite att aldrig använda detta uttryck mer i en recension). Gitarristen Daniel Ögren, som här också spelar kyrkorgel och den förhistoriska syntvarianten clavioline, verkar i samma svårdefinierade genre.

Lämpligt nog spelar förresten Nils Berg basklarinett på cd:n. Här finns de sångbara kompositionerna, avskalade men sinnrika, och en atmosfärrikedom som gärna skapas genom upprepningar. Uttrycket är till stora delar nedtonat. Kanske är detta ännu inte i nivå med Berg och Schönning, men ändå mycket tilltalande och egenartat.

Sätt ett plus bakom betyget.

Jörgen Östberg