Den kulturella nedmonteringen fortsätter – jazzarkivet härnäst!

SvensktVisarkiv Jazz

I en begränsad krets har en intensiv mejlväxling pågått de senaste dagarna, initierad av ett mejl från Roger Bergner, ansvarig för jazzavdelningen på Svenskt Visarkiv.

OJ återger här Rogers mejl, och några av de många oroade kommentarer som det gett upphov till.

Nu hoppas vi debatten kan sprida sig bland OJ:s läsare!

Från Roger Bergner kom detta:

Kära Vänner!

Som ni säkert redan känner till så har en ny organisation skapats på Statens musikverk. Den innebär att Svenskt visarkiv och Musik- och teaterbiblioteket samt skivbolaget Caprice bildar en ny enhet.
Incitamentet till denna åtgärd är ett sparkrav på 3.5 miljoner kronor med målsättningen att få en budget i balans. Som en följd av detta har myndigheten gjort en neddragning på motsvarande 7,8 tjänster, vilket berör totalt 9 personer på Statens musikverk.

För min del innebär det, som ansvarig för jazzavdelningen, att jag har blivit uppsagd från min nuvarande tjänst på 100 % och i stället blivit erbjuden en ny tjänst på 50 % vid jazzavdelningen. Det totala antalet tjänster på jazzavdelningen blir sålunda två tjänster om vardera 50 %. Den andra tjänsten innehas av Jörgen Adolfsson. Att detta kommer att få konsekvenser för jazzavdelningen, som 2010 hade motsvarande 250 % i tjänstgöringstid, behöver jag väl knappast förtydliga.

För en verksamhet i balans.

Keep Swinging!

Roger

Leif Wigh kommenterar:

11 februari nådens år 2013

Så sker åter till synes obegripliga ting i det som förr benämndes Folkhemmet.
Som bekant är Kulturen inget som politiker till höger om mittfåran bedömer som särskilt viktigt.
Varje gång dessa krafterna kommer till makten får kulturen på sikt stryk.
Det är väl ingen idag som tvivlar på att detta var den långsiktiga avsikten när Statens musikverk sjösattes i en ideologiskt sett ranglig, gisten eka.
Hur många gånger skall man under en livstid få vara med om att viss kultur enbart skall finansieras av intresserade utövare, åhörare och allmänt intresserade förvärvsarbetande med låga löner och pensionärer?

Levande kultur behöver hela samhällets stöd. Och vår historia behöver också samhällets stöd.
Vill politikerna att de som nu är unga skall vara och förbli historielösa?
Och även gå miste om det som finns i Sveriges Radios arkiv genom att helt snöpa den delen av kulturen?

Och skulle man till äventyrs bli sjuk finns det varken vårdplatser eller sjuksköterskor.
De senare skall väl som kulturarbetarna sannolikt snart själva bestrida kostnaderna för sina arbeten.
Om inte annat så bör man nog snarast byta beslutsfattare på flera nivåer.
Kanske kommande val kan vrida visaren rätt?
Eller skall vi fortsätta att bli slagna av nedläggarnas ojämnt vinkande men svidande rytmpinne?

Leif Wigh hälsar såväl jazzvänner som sjuksköterskor.

Mats Gustafsson kommenterar:

hej alla,
fantastiskt att ta del av detta upprop.
den energin skall vi ta vara på!
 
Historien, traditionen är vad vi HAR. vad vi som musiker o konstnärer använder oss utav. medhårs o mothårs. motstöms o medströms. men det är ALLTID traditionen vi utgår ifrån.
jazzarkiv o relaterat MÅSTE finnas för att musiken skall komma vidare, fördjupas, utvecklas!

det finna inga alternativ.
 
jag tror att vi kan få med väldigt många i detta.
möjligt att detta till och med kan betyda ngt BRA! vi samlar styrkorna, kastar ljus på vad som är viktigt och agerar utifrån detta!
 
jag är med.
 
om vi hittar en bra struktur på detta upprop?
 
låt oss samla alla god energi och kraft i detta —
mvh fr wien   //////  mats g

I grannländerna delar man upprördheten. Finland:

This really is a shameful move. You have our sympathies, Roger and Jörgen.
Doesn’t music archiving mean anything anymore? What happened to those grand opening words of ministry administration that we heard last August in the Nordic Jazz Conference (that you so superbly organised!)? I’m for the protests and cooperation and willing to sign a letter of debate on behalf of the Finnish Jazz & Pop Archive.

Keep up.

Janne Mäkelä, Director
The Finnish Jazz & Pop Archive JAPA
Sörnäisten rantatie 25
00500 Helsinki
FINLAND

Från Danmark:

Kære Roger og øvrige venner i Stockholm.
   
Også her i Aalborg forekommer beslutningen om at minimere jazzarkivet uforståelig og unødvendig brutal. Men dette er jo ikke blot et internt svensk spørgsmål om arbejdet med kulturarven, det har jo også i høj grad relevans for det nordiske samarbejde.

Kan de nordiske jazzarkiver gøre deres indflydelse gældende over for ministeren, synes jeg vi skal forsøge en fælles henvendelse. De drastiske nedskæringer kan vel ikke undgå at få betydning for det nordiske arkivsamarbejde, de nordiske jazzkonferencer, osv.
   
Bedste hilsner
   
Tore Mortensen
Assistant Professor
Department of Culture and Global Studies Center for Danish Jazz
History
Web.: www.jazz.aau.dk

Från Norge:

Kjære Roger og Jazzavdelningen.

Dette var veldig triste nyheter.  Det er da virkelig brutalt overfor de ansatte og en dramatisk nedbygging av en så fantastisk godt fungerende virksomhet. Dere har vært et forbilde for oss heri Norge i alle år, siden starten og virkelig noe å strekke seg etter. Er virkelig det siste ordet sagt? Det kan ikke være mulig.
   
Sjokkert hilsen
   
Finn J. Kramer-Johansen
Daglig leder i Norsk jazzarkiv

 

Och vad tycker OJ:s läsare? Tveka inte att dela med dig av dina tankar i utrymmet nedan!