Det blir ingen Hagenfest 2013

Hagenfesten Heiko

Hagenfesten i Dala-Floda har kämpat med en ansträngd ekonomi och tar nu en paus på obestämd tid – men man lovar att komma tillbaka:

Efter tio unika Hagenfesten 2003 – 2012, har Kulturföreningen Hagens produktionsgrupp bestämt sig för att ta en näringsberikande paus. I första hand beror detta på de påfrestningar som följer av en alltför begränsad ekonomi. Hagenfesten har gått back varje år, ett underskott som hävts av produktionsgruppens medlemmar.

Hagenfesten, i byn Dala-Floda, har under åren blivit den viktigaste mötesplatsen för den utominstitutionella samtida kulturen, dess utövare och åhörare i Europa idag. En ny generations gränsöverskridande kreativitet har sin födesleort här och till viss del har Hagenfesten varit den enda möjliga ventilatorn för nyskapande, experimentation och ifrågasättande uttryck i det svenska kulturlandskapet. 

Hagenfesten har fört ihop annars sektoriserade genrebestämda scener och knäckt koden för en öppnare, djupare och utvecklande syn på kulturpolitik i allmänhet och det enskilda skapandet i synnerhet. Det kollektiva, prestigelösa och kreativa arbetet, så väl på scenen som bakom den, är påtagligt för en Hagenfestendeltagare. Delaktigheten spelar den centrala roll som motsätter en reducerande masskonsumtion av masskultur. 

Vi tar en paus, dels för att få tid att förnya och utveckla det organisatoriska arbetet, dels för att den kulturpolitiska motvinden är för hård. Trots stöd från framför allt kommunen (Gagnef) och landstinget (Dalarna) blir de ekonomiska ramarna alltför trånga, på grund av att det statliga ekonomiska stödet är på tok för litet. 

Hagenfestens ekonomiska verklighet innebär att det lilla institutionella stödet inte når upp till fotknölarna på det personliga engagemang som utgör den kollektiva kropp som i slutändan byggt upp Hagenfestens ekonomi och unika vilja. 

Hagenfesten kommer i någon form återuppstå. Den finns liksom redan i en tvivelös viskningslek bland volymstarka viljor på andra sidan av den självförhärligande ignoransen. För en utveckling av Hagenfestens kreativa miljö välkomnar vi en dialog med anslagsgivare av alla kategorier.