Fler än 7 000 stöder Rikskonserter

Kulturutredningen föreslog en nedläggning av ett redan hårdbantat  Rikskonserter och av Caprice Records som är en del av organisationens verksamhet. Som OJ tidigare rapporterat öppnade Rikskonserter i början av Mars möjligheter för enskilda att med sitt namn stödja det som nu kallas "En antionell plattform för nusik", i praktiken ett stöd för Rikskonserters fortlevnad.

Under den sista dagen i april hade 7 115 personer skrivit under uppropet. Namnen lämnades till kulturdepartementet sista dagen i april.

– Just nu skriver vi på vårt remissvar samtidigt som vi planerar för säsongen 2010/11, säger Björn W Stålne, chef för Rikskonserter. Vi har också inlett ett omfattande förändringsarbete vilket ska resultera i ett delvis nytt Rikskonserter som är än mer anpassat efter nya krav och arbetsuppgifter.