Från arkivet: Ett personporträtt av Rune Carlsson, OJ 10/97

EnTrummisSJungerUt

I OJ nummer 10/1997 fanns en artikel där Nilla Domnérus mötte trumslagaren Rune Carlsson, som nyligen gick bort. I text och bild tecknade hon ett porträtt av musikern och människan.

Ta del av artikeln här!