Genus i jazzen

Om genus i jazzen handlar en nordisk konferens som arrangeras av Svenskt Visarkiv den 30 – 31 augusti.

Här kommer också temat ”om föreställningar om autenticitet” att diskuteras.

”Vilka roller och positioner har varit möjliga för män och kvinnor i jazzen?”Frågan ställs och svar ges förhoppningsvis. Arrangörerna undrar också hur en musikform som rymmer en stor frihet, ändå är så homosocial och könsstereotyp.

Man tar också upp myten om att en musiker måste ha upplevt livets avigsidor för att kunna berätta något i sin musik. Hur rimmar det med dagens unga musiker som ofta kommer från en trygg medelklassmiljö.

Högintressanta möten utlovas på Hesselby slott i Stockholm.

Anmälan och mer info:: www.jazzconference.net eller mejl jazzconference@visarkiv.se