Genusmedvetenhet under Sthlm Jazz Festival

Hur kan man skapa ensembler för alla och  en musikmiljö där alla vågar utvecklas? Sådana frågor diskuteras på en kurs samtidigt som Sthlm Jazz Festival pågår. Det är Kungliga Musikhögskolan som tillsammans med festivalen inbjuder musiklärare som jobbar på alla stadier, till tre fortbildningsdagar under jazzfestivalen.

Meningen är att ge musiklärare konkreta verktyg och inspiration för att skapa ett mera jämställt klimat i undervisningen.

Anmälan senast den 18 juni. Den som vill ansöka går in på www.kmh.se och går vidare till "Utbildning och fristående kurser".