Göran Kroon får västligt trumslagarpris

GoranKroon

Föreningen Jazz i Alingsås trumslagarpris 2010 tilldelas Göran Kroon, Göteborg.

Göran Kroon är född i Växjö 1966 och flyttade 1987 till Göteborg för studier i klassiskt slagverk på Musikhögskolan. Han utexaminerades 1992 och har frilansat som musiker inom jazz- och improvisationsmusik.

 

 

Sedan 2003 är Göran Kroon ordinarie trumslagare i Bohuslän Big Band. Han spelar också i grupperna Änglaspel, Marmaduke och Kjell Jansson Quartet och arbetar också sedan mitten av 90-talet som lärare på Musikhögskolan i Göteborg.

Trumslagarpriset är instiftat av J Christer Ericson och prissumman är 20.000 kr.

Det är femte gången priset utdelas. Tidigare pristagare är Rune Carlsson, Nils-Bertil Dahlander, Anders Kjellberg och Bengt Stark. De två sistnämnda samt Hans Reichel från Föreningen Jazz i Alingsås har utgjort årets jury.

Juryns motivering: En etablerad trumslagare, med Västsverige som bas, som i såväl smågrupper som storband förtjänstfullt skapat en god grund för musiker och sångerskor. Han sprider också jazzbudskapet vidare som inspirerande pedagog.