Harry Arnold stipendiet 2015

Harry Arnold-sällskapet i Malmö har vid sitt styrelsemöte beslutat utse orkesterledaren/trombonisten Jan Slottenäs till årets Harry Arnoldstipendiat.Han tilldelas stipendiet på följande grunder: ”Jan Slottenäs har redan vid unga år vidmakthållit och utvecklat storbandstraditionen nationellt och internationellt så som Harry Arnold även gjorde med Radiobandet, samt därmed också genom sin personlighet  och musikalitet drivit storbandstraditionen vidare”.
Man kan dessutom tillägga att Slottenäs med sitt storband av The Glenn Miller Family i USA blivit utnämnt som The World Glenn Miller Orchestra in Scandinavia and France. Ett av fyra storband i världen som får använda sig av denna benämning samt med tillgång till originalarrangemangen av The Glenn Miller Family.

Christer Nilsson